ESCAP trở thành đối tác UNECE và Chính phủ Tajikistan trong Diễn đàn quốc tế về hiệu quả năng lượng

In

Diễn đàn quốc tế về hiệu quả năng lượng lần thứ hai (IEEF2) sẽ được phối hợp tổ chức giữaChính phủ Tajikistan, Ủy ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc Châu Âu (UNECE) và ESCAP từ ngày12-14 tháng 9 tại Dushanbe, Tajikistan. Diễn đàn sẽ xem xét các vấn đề về: phát triển các chính sách và pháp luật tạo điều kiện thuận lợi về thông tin thị trường hiệu về quả năng lượng (EE) và công nghệ năng lượng tái tạo (RE), đầu tư hiệu quả năng lượng và các dự án năng lượng tái tạo. Mặc dù trọng tâm về khu vực địa lý của IEEF2 là khu vực Bắc và Trung Á, Đông và Đông Nam Âu, và vùng Caucasus, diễn đàn cũng sẽ tạo cơ cở để chia sẻ kinh nghiệm vượt qua các qua rào cản liên quan đến hiệu quả năng lượng từ các khu vực khác trên thế giới. Để biết thêm chi tiết về IEEF2, xem
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&nr=371&type=13&menu=27.
NTH
http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2011/sep/sep.asp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: