Các nước Nam và Tây Nam Á thảo luận dự thảo Hiệp định liên chính phủ về Cảng khô

In

ESCAP phối hợp với Bộ Thông tin liên lạc Bangladesh sẽ tổ chức cuộc họp tiểu khu vực về phát triển Hiệp định liên chính phủ về Cảng khô ở Dhaka, Bangladesh vào ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2011. Đại biểu của các nước Nam và Tây Nam Á sẽ trình bày và phân tích dự thảo Hiệp định để đàm phán và xem xét thêm về các cuộc họp khu vực vào năm 2012.
(http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2011/sep/sep.asp)
NTH
http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2011/sep/sep.as


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: