Hội nghị tư vấn hướng dẫn sản xuất số liệu thống kê về bạo hành phụ nữ

In

 

Cơ quan Thống kê LHQ (UNSD) sẽ tiến hành hội nghị tư vấn để xem xét đường lối chỉ đạo việc sản xuất số liệu thống kê về bạo hành phụ nữ từ 8-10 tháng 11, 2011tại Beirut, Libang. Bản dự thảo đưa ra ở Hội nghị sẽ là những nguyên tắc chỉ đạo về mặt phương pháp mang tính toàn diện cho việc chọn lựa các chủ đề cốt lõi và chủ đề phụ, các nguồn dữ liệu, các bảng phân loại thống kê có sẵn, những số liệu   thống kê đầu ra về bạo hành phụ nữ, cách diễn đạt các vấn đề và tất cả những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức điều tra thống kê đo lường mức độ bạo hành đối với phụ nữ. Hội nghị sẽ xem xét chi tiết văn bản dự thảo và hợp nhất những ý kiến góp ý vào bản dự thảo. Phiên bản cuối cùng sẽ được đệ trình lên Ủy ban thống kê Liên hợp quốc phê chuẩn.
http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_calendar.htm#4-6oct2011.
TMH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: