Khóa tập huấn về “Đánh giá chính sách liên quan đến dân số - phát triển và sức khỏe sinh sản tại Việt Nam”

In
Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 2011, Viện Dân số và Các vấn đề xã hội (IPSS), Trường Đại học kinh tế quốc dân với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt nam đã tổ chức Khóa tập huấn về Đánh giá chính sách liên quan đến dân số - phát triển và sức khỏe sinh sản tại Việt Nam.
Ông Edmund Attridge PSM, Cố vấn phát triển và chuyên gia quản lý, Phnom Penh và Giáo sư Nguyễn Đình Cử, Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (IPSS) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là hai giảng viên chính, ngoài ra còn có các trợ giảng là giáo viên của Trường Đại học kinh tế quốc dân và cán bộ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam. Bà Trần Thị Vân, trợ lý Trưởng đại diện Văn phòng UNFPA tại Việt Nam đã đến dự và khai mạc tập huấn.
Tham dự tập huấn có các học viên là lãnh đạo, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, chuyên viên hiện đang công tác tại các trường đại học (Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Công Đoàn, Đại học Kinh tế Quốc dân), các Viện nghiên cứu thuộc các Bộ/ngành của Chính phủ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và Ban Tuyên giáo Chính phủ.
Mục tiêu của khóa tập huấn là nâng cao hiểu biết về quá trình đánh giá chính sách được sử dụng trong đánh giá các kết quả đã đạt được của việc thực hiện chính sách dựa trên bằng chứng và các chương trình có liên quan đến dân số và sức khỏe sinh sản; Nâng cao nhận thức về các kỹ năng đánh giá được sử dụng trong việc đánh giá thực hiện chính sách dân số và sức khỏe sinh sản và quản lý việc thực hiện đánh giá.
Nội dung tập huấn gồm các vấn đề:
- Giới thiệu về chính sách và đánh giá chính sách; giới thiệu quản lý dựa trên kết quả trong mối tương quan với đánh giá chính sách;
- Tầm quan trọng của thông tin thực hiện tin cậy;
- Kinh nghiệm trong việc rà soát Chiến lược quốc gia về Sức khỏe sinh sản năm 2000-2010;
- Tiêu chuẩn đánh giá; Lập kế hoạch đánh giá; Quản lý đánh giá; Viết báo cáo đánh giá; và
- Thuyết trình của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội về kinh nghiệm đánh giá chính sách Dân số giai đoạn 1991-2000, và 2001 -2010.
Tổng kết  khóa tập huấn, các học viên đều cho rằng nội dung tập huấn rất thiết thực, có thể áp dụng vào thực tế và hy vọng nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia, các đồng nghiệp trong việc đánh giá chính sách liên quan đến dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản.
Tài liệu của khóa tập huấn có tại địa chỉ:https://sites/google.com/unfpapolicyevaluation/materials
NTHTin mới hơn:
Tin cũ hơn: