Hội nghị quốc tế “Các Kỹ thuật và Công nghệ mới cho Thống kê” năm 2019

In

Hội nghị quốc tế “Các Kỹ thuật và Công nghệ mới cho Thống kê” (NTTS) do Cơ quan Thống kê Châu âu tổ chức hai năm một lần là một chuỗi hội nghị khoa học về các kỹ thuật, phương pháp mới cho thống kê nhà nước và tác động của các công nghệ mới đối với hệ thống thu thập, sản xuất và phổ biến số liệu thống kê.

Mục đích của hội nghị là vừa để giới thiệu kết quả của các dự án nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đang thực hiện trong khu vực thống kê nhà nước, đồng thời nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị các dự án đổi mới sáng tạo mới (bằng cách khuyến khích trao đổi các quan điểm và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu – bao gồm cả khả năng thành lập hiệp hội nghiên cứu) với mục đích nâng cao chất lượng và tính hữu ích của thống kê nhà nước và để chuẩn bị các hoạt động liên quan đến nghiên cứu thống kê trong khuôn khổ Chương trình khung của Châu âu về Nghiên cứu và Phát triển (tầm nhìn 2020).

NTTS năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại Brussels, Bỉ (với các sự kiện vệ tinh diễn ra vào ngày 11 và 15 tháng 3).

NTTS năm 2019 sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

Phần A. Thu thập và tổng hợp dữ liệu

Phần B. Ước lượng và Phân tích dữ liệu

Phần C. Phổ biến và biểu diễn dữ liệu

Phần D. Thống kê và Xã hội – Quan hệ đối tác

Phần E. Các phương pháp mới cho những nguồn dữ liệu mới (và đã có)

Phần F. Hỗ trợ cho việc hiện đại hóa

Phần G. Các môi trường, phần mềm và công cụ

Thông tin chi tiết về hội nghị xem thêm tại https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019

ĐBH (lược dịch)
Nguồn:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: