Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 6 năm 2013

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tổng mục lục Ban biên tập 1563
2 Tin vắn Ban biên tập 1371
3 Thực trạng phát triển trồng rừng trên địa bàn huyện Hoài Ân Thái Văn Hiếu 1646
4 Tác động vốn đầu tư đến các chỉ tiêu hiệu quả của doanh nghiệp tỉnh Bình Định thời kỳ 2005 - 2010 Lê Ngọc Ánh 1597
5 Đo lòng tin với số liệu thống kê chính thống: Mẫu bảng hỏi mới của OECD Đinh Bá Hiến 1629
6 Khám phá một thế giới mới thông qua khoa học thống kê Nguyễn Công Hoan 1476
7 Khung đánh giá chất lượng số liệu của Thống kê Nam Phi Nguyễn Thị Thái Hà 1735
8 Cơ sở lý luận và thực tiễn tính tiêu chí thu nhập cấp xã trong xây dựng nông thôn mới Trần Thanh Bình 1724
9 Sự khác biệt giữa chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người ThS. Dương Mạnh Hùng 1461
10 Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước tính đến cấp hành chính nào? Hà Quang Tuyến 1651
11 Bàn về chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng đối với cấp huyện ThS.Phạm Đình Thúy 1463
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website