Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 5 năm 2013

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam TS. Phạm Đăng Quyết 1543
2 Đề xuất khung phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nguyễn Thị Việt Hồng 1475
3 Mô hình dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia Nguyễn Thị Thái Hà 1483
4 Dự án nâng cao năng lực cán bộ và quản lý hệ thống đào tạo thống kê Việt Nam: Một số kết quả bước đầu ThS. Nguyễn Văn Đoàn 1521
5 Ngành thống kê với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trần Thanh Bình 1630
6 Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu ở tỉnh Bắc Ninh ThS. Khổng Văn Thắng - Trịnh Bích Toàn 1630
7 Tin vắn Ban biên tập 1421
8 Bàn về phương pháp tính chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc 1342
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website