Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2011

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp ThS. Nguyễn Văn Đoàn 1912
2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học tính HDI năm 2008 của cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cao Văn Hoạch 1778
3 Phương pháp liên kết số liệu khi thay đổi năm gốc và qui trình chuyển đổi năm gốc 1994 sang năm gốc 2010 Nguyễn Thị Việt Hồng 1949
4 So sánh hệ thống tổ chức Thống kê Việt Nam với các nước TS. Phạm Đăng Quyết 1856
5 Sự tăng nhanh của tầng lớp trung lưu ở Châu Á Nguyễn Thái Hà 2057
6 Chính sách phát triển Thống kê: Yêu cầu cử tri gửi tới quốc hội Đoàn Dũng 1650
7 Thống kê cũng phải biết dân vận Trần Thanh Bình 1955
8 Đọc mấy con số Thống kê thời giặc Minh xâm chiếm nước ta Hoàng Minh Thiện 2103
 

Đăng nhập

Video



Get the Flash Player to see this player.

Liên kết website