Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 1 năm 2011

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phát biểu về thống kê Đoàn Dũng 2143
2 Suy nghĩ về ba sự kiện thống kê trong thời Pháp thuộc Hoàng Minh Thiện 2280
3 Đánh giá hệ thống Thống kê Việt Nam (tiếp theo) Richard Roberts 1764
4 Một số định hướng chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2012 và tầm nhìn 2025 TS. Nguyễn Trọng Hậu 1996
5 Phương pháp tính giá trị sản xuất giá so sánh theo ngành sản phẩm (tiếp theo số 6/2010) TS. Nguyễn Bích Lâm 3309
6 Vị trí của Thống kê Việt Nam trên bản đồ thống kê khu vực và thế giới ThS. Nguyễn Văn Đoàn 2166
7 E-learning - Một mô hình đào tạo tiên tiến có hiệu quả Trần Mạnh Hùng 2488
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website