Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 6 năm 2010

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Sứ mệnh, Tầm nhìn và Mục tiêu chiến lược phát triển thống kê của một số nước - kinh nghiệm đối với Việt Nam Ban biên tập 2053
2 Phương pháp tính giá trị sản xuất giá so sánh theo ngành sản phẩm (tiếp theo kỳ trước) TS. Nguyễn Bích Lâm 1730
3 Đánh giá Hệ thống thống kê Việt Nam Richard Roberts 1814
4 Tăng tưởng kinh tế với việc xóa đói giảm nghèo tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 1997 - 2010 Lê Văn Phát 1729
5 Kết quả nghiên cứu, Khảo sát Chỉ số phát triển con người (HDI) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 5 năm 2006 - 2010 Trần Quốc Tuấn 1781
6 Một số điểm mới về Phương pháp và Nội dung tính HDI TS. Nguyễn Quán 3793
7 Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo nguồn nhân lực Malayxia ThS. Đinh Thị Thúy Phương 1619
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website