Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2006

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thay đổi chất lượng sản phẩm trong đánh giá tăng trưởng của thống kê tài khoản quốc gia ThS. Nguyễn Bích Lâm 1566
2 Phương pháp tổng quát xây dựng các chỉ số tổng hợp TS. Nguyễn Trọng Hậu 1676
3 Thống kê Thanh Hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ThS. Phạm Đình Đắc 1521
4 Thống kê Thái Bình với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 60 năm qua (1946-2006) Hoàng Đình Thạch 1506
5 Giới thiệu ý nghĩa của các tham số trong mô hình hồi qui TS. Lê Dân 2470
6 Giới thiệu phương pháp tính giá trị tài sản cố định và thử nghiệm vào Việt Nam Nguyễn Thị Việt Hồng 1682
7 Chất lượng tăng trưởng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng thời kỳ 2006-2010 Lê Anh Quân 1658
8 Tình hình phát triển công nghệ thông tin ở Cục Thống kê Ninh Bình Trần Đức Thọ 1434
9 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sống của Anh Nguyễn Thái Hà (giới thiệu) 1654
10 Điều tra xu thế kinh doanh ở Malaysia Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1425
11 Summaries in English Ban biên tập 1292
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website