Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2006

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghiên cứu phương pháp phản ánh và phân tích về năng lực cạnh tranh TS. Nguyễn Trần Quế 2024
2 Tình hình tính thí điểm giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm về giá so sánh theo hệ thống chỉ số giá Nguyễn Văn Minh 1639
3 Giới thiệu đồ thị hình mạng nhện và ứng dụng ở Việt Nam TS. Nguyễn Quán 3154
4 Một số ý kiến bàn về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 Nguyễn Xuân Tuấn 1742
5 Thống kê không chỉ là việc cộng đúng những con số Trần Thanh Bình 1633
6 Quảng Trị phát triển kinh tế trang trại có hiệu quả Nguyễn Thanh Nghị 1530
7 Mối quan hệ giữa Tổng điều tra nông nghiệp và Tổng điều tra dân số Nguyễn Thái Hà (giới thiệu) 1508
8 Điều tra kỳ vọng doanh nghiệp Malaysia Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1853
9 Summaries in English Ban biên tập 1704
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website