Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 6 năm 2007

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Bàn về phương pháp xác định đơn vị điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2006 PGS.TS. Nguyễn Sinh Cúc 1889
2 Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm về giá so sánh năm 2005 theo hệ thống chỉ số giá Nguyễn Văn Minh 13254
3 Phương pháp sắp thứ ý kiến liên kết đồng thời hai đối tượng trở lên Đặng Quảng 1553
4 Một số vấn đề cần lưu ý trong thiết kế phiếu điều tra thống kê Phan Ngọc Trâm 6528
5 Số liệu thống kê chính thức Trung Quốc: Những thách thức, các phương pháp đo lường và tương lai phát triển Trần Mạnh Hùng (dịch lược) 1822
6 Đào tạo về thống kê ở Trung Quốc Nguyễn Thái Hà (dịch) 1769
7 Điều tra quốc gia về các hoạt động kinh tế chưa được quan sát trong hệ thống tài khoản quốc gia NTH (dịch) 1656
8 Các chỉ tiêu công nghệ thông tin và truyền thông NTH (dịch) 1786
9 Tổng mục lục Thông tin KHTK năm 2007 Ban biên tập 1577
10 Summaries Ban biên tập 1555
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website