Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 2 năm 2007

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giới thiệu Hội Thống kê Việt Nam TS. Nguyễn Văn Tiến 2320
2 Giá trị sản xuất và các nguyên tắc tính giá trị sản xuất theo giá thực tế và giá so sánh ThS. Nguyễn Bích Lâm 10570
3 Các chỉ tiêu phân tích tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã TS. Phùng Chí Hiền 1993
4 Một số vấn đề về ngành kinh tế Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Hà Quang Tuyến 2001
5 Một số ý kiến về tiêu chí trang trại Dương Văn Bình 2303
6 Sự khác biệt giữa GDP bình quân đầu người và tổng thu nhập bình quân đầu người của tỉnh và thành phố qua điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình Ban tổ chức hội thảo 6283
7 Vai trò của cơ quan thống kê quốc gia Thái Lan trong công tác điều phối thống kê vĩ mô Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 1944
8 Các chỉ tiêu thống kê xã hội chủ yếu của Cộng hòa Liên bang Đức thời kỳ 1950-2003 NTH (chọn và giới thiệu) 1883
9 Đôi nét về từ điển thuật ngữ thống kê Oxford Nguyễn Quán 2533
10 Summaries Ban biên tập 1476
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website