Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 1 năm 2007

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Phát huy kết quả năm 2006, ngành Thống kê phấn đấu hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ năm 2007 TS. Lê Mạnh Hùng 1361
2 Kết quả hoạt động khoa học năm 2006 và kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2007 PGS.TS Tăng Văn Khiên 1455
3 Khái niệm sản xuất trong thống kê tài khoản quốc gia ThS. Nguyễn Bích Lâm 3160
4 Một số vấn đề đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu hiện đại hóa công tác thống kê giai đoạn 2006-2010 TS. Nguyễn Văn Tiến 1354
5 Một số nét cơ bản về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 Trần Tuấn Hưng 1379
6 Tổ chức lại công tác Thông tin - Thư viện phục vụ cho hoạt động khoa học của ngành Thống kê Phạm Sơn - Nguyễn Thị Động 1479
7 Xem xét lại đơn vị thống kê trong điều tra doanh nghiệp và đơn vị cơ sở (tiếp theo kỳ trước) Vũ Quang Việt (Nguyễn Bích Lâm dịch) 1323
8 Giới thiệu phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu NTH (sưu tầm) 2392
9 Summaries Ban biên tập 1173
10 Tổng mục lục Thông tin KHTK năm 2006 Ban biên tập 1150
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website