Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2008

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Giới thiệu một số phương pháp sắp xếp thống kê Phạm Sơn 1441
2 Cần sử dụng chuẩn nghèo quốc tế để đo tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam PGS.TS Phạm Ngọc Kiểm 1886
3 Một số vấn đề về cải thiện hệ thống thống kê lao động ở Việt Nam TS. Phạm Đăng Quyết 1351
4 Những vấn đề cơ bản về ISO 9000 Nguyễn Thái Hà ( Tổng hợp và giới thiệu) 3276
5 Hội Thống kê Việt Nam sau 2 năm thành lập TS. Lê Mạnh Hùng 1386
6 Bàn thêm về biện pháp nâng cao chất lượng Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 Nguyễn Xuân Tuấn 1345
7 Trong ngành khoa học thống kê thế giới: Những đóng góp quan trọng của người Việt Nguyên Văn Tuấn 1470
8 Kinh nghiệm về đào tạo chọn mẫu của cơ quan thống kê Canada Trần Mạnh Hùng (dịch và giới thiệu) 1444
9 Thông tin thống kê với các nhà báo NTH (giới thiệu) 1364
10 Mô hình quyết định số liệu trong phương pháp thống kê mới NTH (dịch) 1373
11 Chương trình đào tạo dựa trên nghiên cứu NTH (dịch) 1428
12 Summaries Ban biên tập 1135
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website