Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 1 năm 2008

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tiếp tục hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ThS. Nguyễn Bích Lâm 1689
2 Nghiên cứu khoa học thống kê năm 2008 - Bốn nét đổi mới quan trọng ThS. Nguyễn Văn Đoàn 1582
3 Một số định hướng đổi mới hoạt động thông tin khoa học thống kê trong những năm tới Phạm Sơn 1661
4 Những vấn đề phản biện cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 TS. Nguyễn Văn Tiến 1704
5 Khả năng ứng dụng các phương pháp dự đoán ngắn hạn trong dự báo một số chỉ tiêu thống kê thương mại Lê Văn Dụy 2552
6 Chất lượng điều tra thống kê và quan điểm kiểm soát chất lượng điều tra thống kê Nguyễn Thị Việt Hồng 1818
7 Thiết kế Website dành cho cơ quan thống kê quốc gia Trần Mạnh Hùng 1796
8 Người dân Ý biết gì về số liệu thống kê kinh tế chủ yếu? Nguyễn Thái Hà (dịch) 1961
9 Xếp hạng mức độ sẵn sàng điện tử của các Bộ ngành Trung ương năm 2005 1697
10 SUMMARIES Ban biên tập 1334
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website