Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 6 năm 2009

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghiên cứu khoa học thống kê năm 2010 và giai đoạn 2011-2015 Nguyễn Văn Đoàn 1653
2 Sử dụng một số phương pháp định lượng để phân tích và dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam Nguyễn Cao Văn, Ngô Văn Thứ 1555
3 Ước lượng theo phươnng pháp hệ thống đôi đánh giá Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Đồng Bá Hướng (dịch) 1445
4 Già hóa dân số ở Trung Quốc qua kết quả điều tra chọn mẫu dân số 2005 Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Đông (dịch) 1391
5 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 Tổng cục Thống kê 1580
6 Xây dựng chỉ tiêu thống kê phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Nguyễn Xuân Tuấn 1451
7 Thống kê và cuộc sống NQ (sưu tầm) 1613
8 Số liệu suy rộng mẫu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 1661
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website