Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 6 năm 2001

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Tổng mục lục Thông tin KHTK năm 2001 Ban biên tập 1274
2 Tin biên soạn Lịch sử ngành thống kê Việt Nam Ban biên tập 1526
3 Vấn đề tính "Tổng sản phẩm vùng, tỉnh, thành phố" Văn Nguyễn 1848
4 Hàm số nhiều biến xác định vị trí so sánh TS. Nguyễn Trần Quế 1973
5 Đánh giá dịch vụ ngầm của hoạt động trung gian tài chính theo quan điểm của tài khoản quốc gia 1993 Bùi Bá Cường, Nguyễn Bích Lâm 1747
6 Các đặc trưng kinh tế cơ bản của dân số qua cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 1999 Quang Tại - Vụ TKDS - LĐ - TCTK 1537
7 Đọc vài tư liệu về "Điều tra hộ gia đình" trong lịch sử Việt Nam Hoàng Minh Thiện 1671
8 Xử lý số liệu điều tra dân số bằng chương trình SPSS 10.0 Phan Đắc Lộc - Vụ Dân số - Lao động 3230
9 Già hóa dân số đưa ra nhiều câu hỏi cho các nhà lập chính sách Nguyễn Thái Hà 1813
10 Các hệ thống chuyên gia - Công cụ hợp nhất và phân tích thông tin sức khỏe - môi trường NTĐ 2033
11 Thông tin tư liệu Ban biên tập 1717
12 Phương pháp phân tích biến động chỉ tiêu giá trị gia tăng ThS. Nguyễn Văn Trãi 2002
13 Khái niệm về an ninh con người Trần Mạnh Hùng 2182
14 Giải Nobel năm 2001 Ban biên tập 1594
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website