Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2001

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Hệ số ICOR - Hiệu quả sử dụng tổng hợp của vốn đầu tư phát triển Trần Đào 10338
2 Một số ý kiến về tổ chức thực hiện báo cáo thống kê trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Vũ Văn Tuấn 1632
3 Về cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001 Nguyễn Hòa Bình 2064
4 Một số ý kiến về đánh giá lại tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh Trần Phước Trữ - ĐH Đà Nẵng 1733
5 Một số vấn đề về chỉ số giá GDP Bùi Trinh - Phạm Lê Hoa 2939
6 Một số đặc điểm thay đổi nguồn lao động nước ta qua số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 1999 Nguyễn Văn Phái 1858
7 Một số vấn đề về phân loại ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản Tạ Văn Toản 2585
8 Một số vấn đề cần trao đổi về Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân Phạm Hồng Vân 3394
9 Nội dung và phương pháp tính lạm phát cơ bản Nguyễn Minh Huệ 5323
10 Những thành tựu về giảm tỷ lệ đói nghèo ở nước ta và thách thức mới Trần Đăng Long 5469
11 Giới thiệu một số phương pháp đánh giá kết quả điều tra Trần Mạnh Hùng 4079
12 Một khía cạnh cần lưu ý về phát triển ứng dụng tin học trong ngành Thống kê xây dựng các kho dữ liệu thống kê KS. Hoàng Minh Thiện 1750
13 Tin hoạt động khoa học Ban biên tập 1675
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website