Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 2 năm 2001

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Diễn văn của Đồng chí Lê Mạnh Hùng Q.Tổng cục trưởng TCTK tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành Thống kê Ban biên tập 1047
2 Chương trình công tác thống kê 2001 Ban biên tập 1058
3 Bàn về những vấn đề cơ bản tính chỉ số giá cổ phiếu Phan Công Nghĩa 1080
4 Thống kê của cải quốc dân trong hệ thống tài khoản quốc gian - SNA TS. Bùi Đức Triệu 1482
5 Điều tra xu thế phục vụ cho việc xây dựng chỉ tiêu phản ánh thực trạng và dự báo chu kỳ kinh doanh ThS. Nguyễn Minh Huệ 1097
6 Chỉ số đặc trưng biến động tỷ giá xuất/nhập khẩu trong phân tích điều kiện thương mại Việt Nam thời kỳ 1991-2000 TS. Lý Minh Khải 1082
7 Một số ý kiến về việc nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo thống kê đối với các đơn vị quốc doanh nông, lâm nghiệp thủy sản Nguyễn Hòa Bình 1077
8 Một số xu hướng ứng dụng tin học trong ngành thống kê và các nguy cơ trong vài năm tới Hoàng Minh Thiện 1232
9 Giới thiệu phương pháp tính định lượng tác dụng của khoa học công nghệ trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc Hàn Ngọc Lương 1206
10 Về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn vùng (tỉnh) Phạm Lê Hòa - Bùi Trinh 1040
11 Phương pháp đánh giá nhãn hiệu sản phẩm ThS. Tăng Văn Khánh 1112
12 Nguyên tắc thực hiện phân phối thu nhập trong nên kinh tế thị trường ThS. Phạm Thị Liên 1295
13 Điều tra hàng tháng công nghiệp nhỏ - đôi điều trăn trở Đinh Quang Việt 1036
14 Tin thi đua Ban biên tập 1026
15 Summaries in English Ban biên tập 979
16 Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiên tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành Thống kê Ban biên tập 979
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website