Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2002

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nhìn lại tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2002 Thiên Sơn 1901
2 Một số ý kiến về hoàn thiện hệ thống sản phẩm thông tin thống kê đầu ra ở nước ta Phạm Sơn 1816
3 Một số ý kiến về vấn đề chuẩn hóa trong thống kê TS. Nguyễn Xuân Tường 1999
4 Phương pháp đánh giá chất lượng khai báo chỉ tiêu độ tuổi trong thống kê dân số Nguyễn Văn Phái 1873
5 Bắc Ninh - Thế và lực mới Ngô Minh Quang 1982
6 Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê vốn sự nghiệp kinh tế và vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tự nhiên TS. Phan Kim Chiến 1726
7 Một số đặc điểm về dân số các dân tộc Việt Nam (qua số liệu Tổng điều tra dân số năm 1979, 1989 và 1999) Nguyễn Thái Hà 3311
8 Kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp TS. Nguyễn Công Nhự 3076
9 Giới thiệu chức năng và cơ cấu tổ chức Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc Hàn Ngọc Lương 1888
10 Tám chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh tế Nguyễn Thị Động 1966
11 Tin hoạt động Phòng Quản lý Khoa học 1829
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website