Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 2 năm 2002

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Vài nét về cán bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo ở nước ta TS. Tăng Văn Khiên 1686
2 Tăng cường thông tin khoa học thống kê phục vụ cho việc đổi mới công tác thống kê Phạm Sơn 1656
3 Một số ý kiến về chế độ báo cáo và điều tra thống kê áp dụng cho Cục Thống kê và cơ sở Lê Trần Toan 1741
4 Phác thảo lược đồ nghiên cứu tác động của yếu tố bên ngoài tới tăng trưởng nền kinh tế quốc gia TS. Nguyễn Trần Quế 1729
5 Một số hướng phát triển tư liệu khoa học thống kê ở Viện Khoa học Thống kê trong giai đoạn hiện nay (giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài) Hoàng Minh Thiện 1517
6 Năm 2001 ngành Thống kê Bắc Ninh vươn lên đáp ứng tốt hơn thông tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý Nghiêm Đình Thuận 1739
7 Các chỉ tiêu phân tích tình hình cơ bản cơ sở hạ tầng của xã TS. Phùng Chí Hiền 1832
8 Về một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong các mô hình hồi quy TS. Nguyễn Văn Cao 2011
9 Giới thiệu kinh nghiệm cải cách công tác thống kê của Trung Quốc Hàn Ngọc Lương 1855
10 Giới thiệu nội dung các Chuyên san của Tờ Thông tin khoa học thống kê năm 2000-2001 Nguyễn Thái Hà 1780
11 Mật độ dân số Việt Nam (Theo số liệu Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam 1999) Trần Thị Thanh Hương (Sưu tầm và giới thiệu) 3438
12 Tin hoạt động khoa học Phòng Quản lý Khoa học 2096
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website