Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 5 năm 2003

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghị định của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK 1851
2 Cải tiến phương pháp thu thập thông tin thống kê kinh tế - xã hội hàng tháng (tiếp theo) TS. Trần Kim Đồng 1671
3 Thống kê khoa học và công nghệ và những vấn đề với Việt Nam (tiếp theo) Ths. Cao Minh Kiểm 1501
4 Một số ý kiến về nghiên cứu cải tiến phương pháp điều tra năng suất, sản lượng lúa ở Việt Nam Nguyễn Hòa Bình 1534
5 Kết quản kiểm định số liệu ghi chép ban đầu về dân số - KHHGD năm 2002 Phan Đắc Lộc 2069
6 Một số vấn đề về việc tính toán các chỉ tiêu thống kê theo quý của Tài khoản quốc gia Hoàng Phương Tần 1839
7 Tuổi tốt nghiệp của tiến sĩ qua các cuộc điều tra tiến sĩ năm 2000 Lê Đỗ Mạch 1730
8 Một điều điều rút ra từ điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002 Ngô Doãn Gác 1628
9 Giới thiệu hệ thống ứng dụng thông tin thống kê và kho dữ liệu thống kê Trung Quốc Hàn Lương Ngọc (giớithiệu) 1516
10 Vài cách nhìn thống kê trong cuộc sống Lê Đỗ Mạch - Hoàng Minh Thiện (sưu tầm và giới thiệu) 1692
11 Tổ chức thống kê quốc gia Thái Lan Trần Mạnh Hùng 1590
12 Summaries in English Ban biên tập 1650
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website