Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 5 năm 2004

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 1393
2 Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê của Viện Khoa học Thống kê (Ban hành kèm theo Quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) Ban biên tập 1501
3 Xây dựng và sử dụng bảng danh mục đơn vị hành chính trên quan điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở nước ta TS. Thiều Văn Tiến 1849
4 Một số vấn đề cần đổi mới về phương pháp thu thập thông tin thống kê thủy sản ở nước ta Phạm Sơn 1811
5 Củng cố và tăng cường công tác hạch toán nhằm đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Lê Nguyệt Hằng 1780
6 Về các phương pháp cải biên kiểm định Park để áp dụng trong mô hình hồi quy bội PGS.TS Nguyễn Cao Văn - Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2141
7 Liên tục hóa việc đo lường chỉ tiêu kinh tế PGS. TS. Lê Thanh Cường 1709
8 Điều tra đánh bắt thủy sản và điều tra nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh ở Philipin Romeo S. Recide - Vụ TK nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp Philippin 1774
9 Những phương pháp bảo đảm cho việc tính đầy đủ chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (tiếp theo kỳ trước) Trần Mạnh Hùng 1867
10 Phương pháp xác định hiệu quả tổ chức bộ máy và ứng dụng của nó Nguyễn Văn Lảy - Cục Thống kê Quảng Bình 1860
11 Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng cục: Nghiên cứu vận dụng hệ thống chỉ số giá thay cho bảng giá cố định Nguyễn Thái Hà 1618
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website