Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 4 năm 2005

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries Ban biên tập 1286
2 Tin hoạt động khoa học Ban biên tập 1575
3 Tin họp cộng tác viện - Tin thành lập ban biên soạn từ điển thống kê Ban biên tập 1466
4 Giới thiệu nội dung các chuyên san thống kê 2002-2004 Nguyễn Thái Hà 1563
5 Tình hình khai thác và sử dụng các loại tài nguyên Vũ Đức Khánh 1594
6 Tập huấn khai thác dữ liệu VIETINFO cho người sử dụng NTH 1615
7 Tìm hiểu một số chỉ tiêu so sánh quốc tế mới và những vấn đề đặt ra với ngành thống kê Việt Nam TS. Nguyễn Quán 1669
8 Giới thiệu về tỷ giá thương mại ThS. Nguyễn Bích Lâm 1832
9 Hoạt động Tờ Thông tin khoa học thống kê từ 2003 đến nay và một số công việc nhằm phát triển trong những năm tới Phạm Sơn 1654
10 Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam và các yếu tố tác động - Phương pháp tiếp cận định lượng Trương Văn Phước, Chu Hoàng Long 3373
11 Một số vấn đề về thực trạng thu thập thông tin tính toán các hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Nguyễn Văn Minh, Hoàng Trung Đông 1597
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website