Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 3 năm 2005

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 1806
2 Phương pháp và tổ chức điều tra ngân sách hộ gia đình ở Hungary NTH (dịch) 1549
3 Lạm phát cơ bản TS. Nguyễn Trọng Hậu 1713
4 Phương pháp phân tích tương quan PGS.TS Tăng Văn Khiên 2282
5 Chu kỳ kinh doanh và chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh Phạm Hồng Vân 8420
6 Tìm hiểu một số chỉ tiêu so sánh quốc tế mới và những vấn đề đặt ra với ngành Thống kê Việt Nam TS. Nguyễn Quán 1860
7 Thống kê trong hoạt động thị trường chứng khoán TS. Bùi Đức Triệu 2017
8 Suy nghĩ về phương pháp thống kê chăn nuôi trong điều kiện sản xuất hiện nay ở Thái Bình Nguyễn Xuân Tuấn 1920
9 Vài nét về cán bộ, công chức có trình độ trên đại học của Tổng cục Thống kê Trần Đăng Long 1845
10 Windows XP và Office 2003 tiếng Việt Ban biên tập 1999
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website