Viện Khoa học Thống kê

Thông tin khoa học thống kê số 2 năm 2005

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Summaries in English Ban biên tập 1571
2 Điều tra chọn mẫu trong thống kê Phạm Thành Đạo 2002
3 Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1991-2003 PGS.TS Tăng Văn Khiên 2102
4 Giảm chi phí trung gian là biện pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững GS.TS Phạm Ngọc Kiểm 2578
5 Nền kinh tế tri thức: Khái niệm, tiêu chí phản ánh và nhận dạng phát triển ở nước ta TS. Nguyễn Trần Quế 5210
6 Một số suy nghĩ về phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất trong chế độ báo cáo tài khoản quốc gia ThS. Nguyễn Bích Lâm 1985
7 Ứng dụng hồi quy Logistic nghiên cứu tình trạng biết đọc biết viết của dân số Việt Nam Phan Ngọc Trâm 2242
8 Thương mại điện tử - tình hình mua sắm qua internet của các hộ gia đình Canada năm 2002 Nguyễn Thái Hà (giới thiệu) 1974
9 Tin hoạt động khoa học năm 2005 Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo 1840
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website