Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2014

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 1880
2 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê chủ yếu phản ánh một nước công nghiệp theo quan niệm của Đảng Th.S Phạm Đình Thúy 1825
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học để đổi mới Viện Khoa học Thống kê giai đoạn 2011-2020 ThS. Nguyễn Văn Đoàn 1716
4 Nghiên cứu xây dựng nội dung báo cáo thống kê về chất lượng tăng trưởng Việt Nam và áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 CN. Nguyễn Thị Việt Hồng 1945
5 Nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê thành Trường Đại học Thống kê ThS. Nguyễn Ngọc Tú 2436
6 Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện khung theo dõi đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 TS. Phạm Đăng Quyết 1759
7 Nghiên cứu nội dung và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Hệ thống thống kê tập trung ThS. Nguyễn Trí Duy 2725
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định vị trí việc làm, chức danh và biên chế của Cục Thống kê cấp tỉnh và Chi cục Thống kê cấp huyện giai đoạn 2012-2016 CN. Nguyễn Văn Tuyên 2906
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cuốn cẩm nang thống kê xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ CN. Nguyễn Huy Lương 2299
10 Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn phục vụ việc xây dựng Đề án Thành lập Hội đồng Thống kê quốc gia ThS. Nguyễn Văn Đoàn 2689
11 Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của lĩnh vực Thống kê CN. Nguyễn Thị Hà 1736
12 Đánh giá kết quả bảo hiểm vật nuôi bằng công cụ Thống kê CN. Nguyễn Mạnh Hiệp 1829
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website