Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2003

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 418
2 Nghiên cứu phương pháp tính chỉ số tiền lương, tiền công trong khu vực hành chính sự nghiệp công và chỉ số giá vật liệu xây dựng và tiền công trong ngành xây dựng CN. Nguyễn Thị Liên 2780
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo vùng lãnh thổ ở Việt Nam CN. Nguyễn Văn Nông 536
4 Nghiên cứu hoàn thiện thống kê dịch vụ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản CN. Phạm Quang Vinh 444
5 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh sự phát triển bền vững ở Việt Nam CN. Nguyễn Văn Phẩm 679
6 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thu thập số liệu thống kê lao động xã hội CN. Nguyễn Văn Phái 527
7 Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu thống kê chủ yếu về công nghệ thông tin của Việt Nam đến năm 2005 ThS. Đỗ Trọng Khanh 646
8 Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam TS. Lý Minh Khải 603
9 Nghiên cứu xây dựng lược đồ điều tra chọn mẫu thu thập số liệu vốn đầu tư phát triển khu vực hộ gia đình CN. Mai Bá Thiện 721
10 Nghiên cứu ứng dụng tin học để quản lý kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học KS. Lê Đỗ Mạch 687
11 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê an toàn xã hội trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thống kê nhà nước CN. Nguyễn Phong 606
12 Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế CN. Nguyễn Bá Khoáng 533
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website