Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2004

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghiên cứu vận dụng hệ thống chỉ số giá thay cho bảng giá cố định TS. Lê Mạnh Hùng 2776
2 Nghiên cứu tính chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất nhân tố tổng hợp ở việt nam PGS.TS. Tăng Văn Khiên 682
3 Nghiên cứu các nguyên tắc xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu ứng dụng vào thực tiễn điều tra thống kê ở nước ta CN. Lê Văn Dụy 804
4 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính chỉ tiêu giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp và thuỷ sản CN. Nguyễn Hòa Bình 723
5 Nghiên cứu cải tiến quy trình và phương pháp biên soạn tổng sản phẩm trong tỉnh, thành phố CN. Nguyễn Văn Nông 718
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các bộ, ngành CN. Đào Ngọc Lâm 800
7 Hoàn thiện phương pháp tính chỉ tiêu tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo lãnh thổ ThS. Nguyễn Văn Đoàn 908
8 Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp và phương pháp thu thập số liệu thống kê lâm nghiệp CN. Trần Thị Minh Châu 781
9 Nghiên cứu nội dung và phương pháp thu thập thông tin của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong thống kê tài khoản quốc gia của Việt Nam CN. Nguyễn Văn Minh 576
10 Nghiên cứu các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra, kết quả ảnh hưởng và khả năng vận dụng trong giám sát đánh giá chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam CN. Nguyễn Thị Chiến 764
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website