Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2008

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 838
2 Nghiên cứu phương pháp tính tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình qua số liệu điều tra mức sống dân cư CN. Phan Thị Ngọc Trâm 767
3 Nghiên cứu hoàn thiện Hệ thống thông tin thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa trong điều kiện tăng cường hội nhập CN. Trần Thị Hằng 3317
4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu “Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam” CN. Nguyễn Gia Luyện 765
5 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp điều tra doanh nghiệp hàng năm ThS. Phạm Đình Thuý 650
6 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự thông minh trong xử lý số liệu Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 TS. Thiều Văn Tiến 843
7 Nghiên cứu cải tiến về tổ chức và hoạt động thống kê cấp Huyện TS. Nguyễn Văn Tiến 832
8 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam TS. Đỗ Thức 552
9 Nghiên cứu xây dựng khung định mức và qui trình lập dự toán cho cuộc điều tra CN. Dương Danh Tôn 719
10 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chung nâng cao tính so sánh quốc tế của số liệu thống kê Việt Nam CN. Nguyễn Văn Phẩm 809
11 Nghiên cứu cải tiến bảng hỏi khảo sát mức sống hộ gia đình CN Đỗ Anh Kiếm 1078
12 Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo trung cấp thống kê văn phòng cấp xã/phường TS. Chu Thế Mưu 855
13 Nghiên cứu kinh nghiệm đo lường sự tiến bộ xã hội của quốc tế và đề xuất khả năng đo lường sự tiến bộ xã hội của Việt Nam TSKH. Nguyễn Thị Động 543
14 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu vi mô (microdata management) vào việc lưu trữ, khai thác dữ liệu các cuộc điều tra thống kê CN Nguyễn Quang Phương 698
15 Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học trong ngành Thống kê giai đoạn 1995-2005 ThS. Đinh Thị Thúy Phương 475
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website