Viện Khoa học Thống kê

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học 2009

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lời nói đầu BBT 632
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng năm 2010 làm năm gốc trong công tác thống kê Việt Nam TS. Nguyễn Bích Lâm 3652
3 Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp và mô hình dự báo ngắn hạn để dự báo các chỉ tiêu thống kê xã hội chủ yếu CN. Lê Văn Dụy 613
4 Nghiên cứu áp dụng phân loại thành phần kinh tế trong công tác thống kê Việt Nam TS. Đỗ Thức 589
5 Nghiên cứu các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu của chỉ tiêu "Tổng sản phẩm trong nước" giữa toàn bộ nền kinh tế với kết quả tính toán theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương CN. Bùi Bá Cường 579
6 Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu đầu vào của Tổng cục Thống kê ThS. Nguyễn Văn Đoàn 653
7 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thu thập số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thuỷ sản CN.Lưu Văn Vĩnh 631
8 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp điều tra doanh nghiệp hàng năm ThS. Phạm Đình Thuý 662
9 Phân tích vấn đề lao động và việc làm của Việt Nam qua số liệu điều tra thống kê năm 2007 CN. Phan Thị Ngọc Trâm 620
10 Nghiên cứu lựa chọn và tính toán một số chỉ số tổng hợp đánh giá mức độ hội nhập quốc tế trên cơ sở hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam CN. Nguyễn Văn Phẩm 635
11 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học Thống kê CN. Nguyễn Thị Thanh 599
12 Nghiên cứu nội dung và hình thức Tạp chí Con số và sự kiện CN. Nguyễn Động 315
13 Ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu thống kê chủ yếu về công nghệ thông tin của Việt Nam đến năm 2015 trong công tác thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả CN. Trần Thị Hằng 565
14 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển con người HDI ở Việt Nam để tính HDI cấp toàn quốc, cấp tính và thành phố ở Việt Nam CN. Cao Văn Hoạch 553
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website