Viện Khoa học Thống kê

Thông tin thống kê - cơ sở tin cậy cho công tác lãnh đạo, quản lý

Email In

Ngành Thống kê Thanh Hóa, cơ quan chuyên môn trực thuộc Tổng cục Thống kê được quản lý theo hệ thống dọc từ Trung ương tới tỉnh và huyện. Chức năng nhiệm vụ của Cục Thống kê Thanh Hóa và các phòng thống kê huyện, thị xã, thành phố là thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin kinh tế - xã hội phục vụ cho Đảng, chính quyền các cấp trong việc hoạch định chính sách và chỉ đạo phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời có chức năng quản lý Nhà nước về công tác thống kê ở địa phương.
Từ ngày thành lập đến nay, ngành Thống kê Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thống kê trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đặc biệt từ khi Đảng và Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, ngành Thống kê Thanh Hóa đã bám sát đường lối đổi mới, thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho Đảng, Chính quyền các cấp trong việc hoạch định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống số liệu thống kê nhiều năm, thông qua các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, các báo cáo phân tích điều tra chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội do ngành thống kê cung cấp là cơ sở cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ. Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội hàng năm v.v...
Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thông tin của ngành Thống kê báo cáo là thông tin tin cậy và thiết thực làm cơ sở để Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra, giám sát các hoạt động của Uỷ ban Nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế và xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương. Sau khi thẩm tra ở các cấp, các ngành, thông tin thống kê được sử dụng thống nhất trong việc ra Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách.
Ngoài số liệu thống kê định kỳ, ngành Thống kê Thanh Hóa đã cung cấp cho HĐND tỉnh nhiều báo cáo phân tích chuyên đề như đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội và các mục tiêu của Đại hội Đảng các cấp thời kỳ 1996 - 2000, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, thực trạng kinh tế trang trại, thực trạng phát triển công nghiệp và các doanh nghiệp, tiềm năng nguồn vốn đầu tư trong dân cư, tiềm năng xuất khẩu, đời sống và thu nhập của các tầng lớp dân cư v.v... đó là những tư liệu quan trọng để Ban kinh tế và Ngân sách nghiên cứu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.
Tóm lại, do tính khách quan đảm bảo độ tin cậy, thông tin thống kê là căn cứ chính thống được sử dụng thống nhất trong việc đánh giá, phân tích thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng như trong các báo cáo Văn kiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ban, ngành đoàn thể. Đồng thời là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách trước mắt và lâu dài.
Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý, việc cung cấp thông tin của ngành Thống kê địa phương vẫn còn những bất cập như số lượng báo cáo chuyên đề và phân tích chưa nhiều, báo cáo phân tích có chất lượng, giàu sức thuyết phục còn ít, các thông tin dự báo chưa nhiều, một số thông tin cung cấp chưa kịp thời, chưa có sự thống nhất về số liệu giữa tỉnh và huyện. Trong nền kinh tế thị trường có nhiều thông tin rất cần cho công tác điều hành, kiểm tra, quản lý, nhưng ngành Thống kê chưa đáp ứng được như thông tin đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh, lao động, thu nhập, việc làm, chất lượng lao động, cân đối cung cầu, thông tin thị trường, các chỉ tiêu phục vụ cho quản lý của cấp huyện còn sơ lược v.v...
Để hoạt động thống kê phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành nói chung, Hội đồng Nhân dân tỉnh nói riêng, từ góc độ Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, theo chúng tôi công tác thống kê nên quan tâm những vấn đề sau:
- Ngành Thống kê cần xác định rõ hơn nhu cầu thông tin của Chính phủ và các địa phương để nhanh chóng bổ sung các chỉ tiêu thống kê còn thiếu trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu về thành phần kinh tế, đánh giá chất lượng lao động, thu nhập, các chỉ tiêu về thị trường, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, các chỉ tiêu về khoa học công nghệ - môi trường v.v... Cần thiết phân loại các chỉ tiêu thống kê theo nhu cầu của từng cấp quản lý (TW, tỉnh, huyện) làm cơ sở xây dựng lược đồ thu thập thông tin hợp lý, tránh hiện tượng thông tin thu thập được vừa thừa lại vừa thiếu. Ngoài ra, cần phải có sự phân công, phân cấp rõ ràng việc thu thập và xử lý thông tin giữa TW và địa phương;
- Tăng cường hơn nữa công tác phân tích thống kê, đặc biệt coi trọng dự báo và so sánh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với các tỉnh trong cả nước, phân tích các mối quan hệ qua lại giữa các nhân tố tác động tới bản chất hiện tượng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội;
- Cần xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để có thể tích hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin đồng cấp và khác cấp từ Trung ương tới địa phương và các cơ quan trong tỉnh;
- Để thông tin thống kê tiếp tục giữ vai trò, vị trí và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh đối với công tác thống kê, ngành Thống kê cần chủ động đổi mới và hoàn thiện phương pháp thu thập, xử lý số liệu, nâng cao trình độ chuyên môn, cần đầu tư để ứng dụng nhanh công nghệ thông tin từ tỉnh tới huyện, tăng cường hơn nữa chức năng quản lý Nhà nước của mình để đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy cao cần thiết.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay43
mod_vvisit_counterHôm qua1193
mod_vvisit_counterTrong tuần3277
mod_vvisit_counterTrong tháng13182