Viện Khoa học Thống kê

Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Có ý kiến cho rằng, kinh tế ngầm sẽ được tính vào GDP. Như vậy, con số này liệu có ảnh hưởng đến nợ công của Việt Nam và ông nhận định về vấn đề này như thế nào? 175
2 Trong 5 nhóm hoạt động kinh tế chưa được quan sát có nhóm “kinh tế ngầm” và “kinh tế phi chính thức” rất khó quản lý, thu thập thông tin do bị giấu giếm. Vậy TCTK sẽ có cách nào để tính toán được cho đúng? 171
3 Ông có thể nói rõ hơn về phương pháp đo lường những hoạt động thống kê chưa được quan sát này? 196
4 TCTK là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm nghiên cứu, lựa chọn phương pháp đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát. Vậy, TCTK dùng phương pháp nào để đo lường được các hoạt động này? 173
5 Phương pháp thống kê của TCTK sẽ được tính toán như thế nào đối với các thành tố rất khó tính toán như hoạt động mại dâm? Hoạt động tham nhũng có đưa vào tính toán không? 181
6 Chúng ta đang bỏ sót nguồn thu từ hai khu vực chính thức và không chính thức, liệu chúng ta thống kê tất cả 2 khu vực trên vào GDP thì quy mô GDP sẽ như thế nào? 179
7 Khu vực kinh tế chưa được quan sát ở nước ta còn rất lớn. Tổng cục Thống kê có nhận định gì về ý kiến này? 185
8 TCTK có thể phân biệt rõ ràng 3 thành tố: Kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp, kinh tế phi chính thức chưa được quan sát, để tránh tính toán trùng lặp? 178
9 TCTK cho biết vai trò của IMF trong điều tra kinh tế khu vực chưa được quan sát? TCTK có đủ khả năng và trình độ để thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát không, đặc biệt thành tố kinh tế ngầm, kinh tế phi chính thức? 166
10 TCTK đánh giá về tính khả thi và cho biết kinh nghiệm đo lường kết quả tính toán khu vực kinh tế chưa được quan sát của một số nước trên thế giới? Việc tính toán sẽ gặp thuận lợi, khó khăn gì? 169
11 Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, có hoạt động kinh tế ngầm và hoạt động kinh tế bất hợp pháp. Điều này có phải là thách thức đối với ngành Thống kê và làm thế nào để đảm bảo số liệu thống kê có tính chính xác cao nhất? 164
12 Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, một số ý lo ngại việc này sẽ làm tăng quy mô GDP, và nới lỏng tỷ lệ nợ công, từ đó dẫn đến tăng quy mô nợ công. TCTK có phản hồi thế nào? 154
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website