Viện Khoa học Thống kê

Thống kê Công nghiệp

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, song mức tăng trưởng cao của ngành này có xu hướng chững lại 62
2 Trong tương lai ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ gặp nhiều khó khăn. 55
3 Những lý do nào khiến ông cho rằng, tồn kho tăng, tiêu thụ giảm chỉ là tạm thời 53
4 Trong những năm qua, khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo phải áp dụng công nghệ cao áp dụng công nghệ cao thế nào? 160
5 Với 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng thì khu vực doanh nghiệp liệu có được hưởng lợi? 144
6 Doanh nghiệp đánh giá mức độ ảnh hưởng của các FTA đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ra sao. Để hội nhập được với sân chơi toàn cầu, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan nhà nước hỗ trợ những gì? 150
7 Việt Nam đã tham gia tổng cộng 11/16 FTA. Thưa ông, mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp ra sao? 180
8 Với kết quả Tổng điều tra kinh tế, TCTK có đánh giá thế nào về khả năng ứng phó và sức chịu đựng của nền kinh tế Việt Nam mặc dù đã có sự cải thiện nhưng vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI? 393
9 TCTK có bình luận gì vì tôi thấy các ý kiến của các chuyên gia đánh giá khu vực ngoài nhà nước mới là khu vực quản trị tốt, hoạt động có hiệu quả và là động lực cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai? 390
10 TCTK cho biết số lượng cụ thể từng loại hình doanh nghiệp: Số lượng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? 408
11 TCTK cho biết có bao nhiêu phần trăm hộ SXKD cá thể có thể chuyển thành doanh nghiệp? 423
12 TCTK có khuyến nghị gì với Chính phủ để đạt mục tiêu của Nghị quyết 35/NQ-CP? 386
13 TCTK cho biết đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2016 và những điểm sáng của doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học công nghệ? 356
14 Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có phần dữ liệu hay số liệu nào để đánh giá được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không? 363
15 TCTK có thể cho biết số lượng cụ thể của từng loại doanh nghiệp là bao nhiêu? 391
16 Tình trạng trốn thuế hay chuyển giá, lách luật để giảm các khoản đóng góp, nộp ngân sách nhà nước đối với các DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài không? 370
17 Ông có thể phân tích rõ các đóng góp của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đặc biệt như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như sản xuất linh kiện điện tử (Samsung) hay Formosa? 394
18 Những điểm sáng trong khu vực sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 là gì? 362
19 Với tăng trưởng GDP giảm sút, ngành công nghiệp trong năm nay ở nhiều thời điểm cũng rất khó khăn. Tổng cục Thống kê có giải thích gì về điều này? 349
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website