Viện Khoa học Thống kê

Câu hỏi: Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước là gì?

Email In

Trả lời:

Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước là hoạt động thống kê do tổ chức, cá nhân thực hiện ngoài chương trình thống kê.

Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm:

1. Hoạt động thống kê do tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của bản thân tổ chức, cá nhân hoặc của tổ chức, cá nhân khác;

2. Hoạt động thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện ngoài chương trình thống kê;

3. Hoạt động thống kê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện ngoài chương trình thống kê.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website