Viện Khoa học Thống kê

Điều tra về thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 thì đâu là kinh nghiệm được rút ra để áp dụng ngay trong cuộc điều tra thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số để kết quả được sát thực Administrator 204
2 Tổng cục Thống kê có những giải pháp nào để giải quyết những khó khăn, ví dụ như địa hình, ngôn ngữ, khả năng tiếp cận bà con ở những nơi rất sâu và xa Administrator 214
3 Tổng cục Thống kê xác định những khó khăn chính trong điều tra thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số Administrator 233
4 So với cuộc điều tra trước đây, để có thể cung cấp đầy đủ thông tin hơn cũng như đáp ứng được những yêu cầu mới thì sẽ có điểm nào mới trong cuộc điều tra lần này Administrator 218
5 Có nên tích hợp 2 cuộc điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 và cuộc điều tra riêng về 53 dân tộc thiểu số vào một cuộc điều tra như trước đây được không? Administrator 209
 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website