Viện Khoa học Thống kê

Hỏi đáp

 • Câu hỏi 1. Hoạt động thống kê là gì?

  Trả lời:

  Khoản 1 Điều 3 Luật thống kê quy định: "Hoạt động thống kê là điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành".

 • Câu hỏi 2. Thông tin thống kê là gì?

  Trả lời:

  Khoản 2 Điều 3 Luật thống kê quy định: "Thông tin thống kê là sản phẩm của hoạt động thống kê, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó".

 • Câu hỏi 3. Chỉ tiêu thống kê là gì?

  Trả lời:

  Chỉ tiêu thống kê (quy định tại khoản 3, Điều 3 Luật thống kê) là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.

   

 • Câu hỏi 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?

  Trả lời:

  Khoản 4 Điều 3 Luật thống kê quy định: "Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành".

  Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 quy định: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước để thu thập thông tin thống kê, phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác.

  Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành bao gồm danh mục chỉ tiêu, các phân tổ chủ yếu, kỳ hạn báo cáo và phân công thực hiện.

 • Câu hỏi 5. Thống kê có vai trò như thế nào?

  Trả lời:

  Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

 • Câu hỏi 6. Vì sao phải ban hành Luật thống kê?

  Trả lời:

  Luật thống kê được ban hành vì các lý do sau:

  1. Xuất phát từ vai trò của thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, liên quan đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, mọi tổ chức, cá nhân.

  2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ban hành năm 1988, sau 15 năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế bất cập biểu hiện cụ thể ở một số khía cạnh sau đây:

  - Do sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, đầu mối thu thập thông tin thống kê tăng gấp bội về số lượng, đa dạng về loại hình sở hữu, quy mô, ngành nghề kinh doanh, hình thức và trình độ hạch toán, đòi hỏi pháp luật phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm bao quát được các đối tượng cung cấp thông tin.

  - Trong thực tiễn việc thu thập thông tin thống kê hiện nay đã xuất hiện tình trạng trùng lặp, chồng chéo, không những gây tốn kém, nặng nề cho cơ sở mà còn gây nhiễu thông tin; việc cung cấp thông tin từ kênh bộ, ngành sang kênh tập trung của Nhà nước còn rất hạn chế; vai trò điều phối của hệ thống thống kê tập trung chưa được quy định cụ thể; việc công bố thông tin còn tình trạng vừa trùng lặp, vừa không thống nhất. Do đó, cần có cơ chế chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có liên quan, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê.

  - Pháp lệnh kế toán và thống kê chưa quy định cụ thể về công bố và sử dụng thông tin. Vì vậy, cần có quy định để vừa bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân, vừa công khai kịp thời, bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tổng hợp, đồng thời có sự phân công, phân cấp trong việc công bố thông tin.

  - Nhiều quy định của Pháp lệnh kế toán và thống kê đã hạn chế tính đặc thù của 2 hoạt động kế toán và thống kê: từ tên gọi đến nội dung, đối tượng phản ánh, mục tiêu...

  3. Việc nghiên cứu, chọn lọc và tiếp thu những chuẩn mực chung của thống kê trong khu vực và trên thế giới cần được quy định thành nguyên tắc để số liệu thống kê nước ta bảo đảm được tính so sánh quốc tế, phù hợp với tiến trình hội nhập chung.

  4. Để phù hợp và đồng bộ với các Luật và Pháp lệnh mới được ban hành trong những năm gần đây.

 • Câu hỏi 7. Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê là gì?

  Trả lời:

  Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê gồm những vấn đề sau đây:

  - Luật thống kê quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.

  - Tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước được tiến hành các cuộc điều tra thống kê phục vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh trong phạm vi chức năng, lĩnh vực hoạt động; nếu điều tra thống kê ngoài phạm vi chức năng, lĩnh vực hoạt động, phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó.

 • Câu hỏi 8. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì áp dụng như thế nào?

  Trả lời:

  Theo quy định chung, trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác với luật trong nước của Việt Nam sẽ áp dụng quy định trong điều ước quốc tế đó. Do vậy, khi điều ước quốc tế về thống kê mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì sẽ áp dụng theo điều ước quốc tế đó.

 • Câu hỏi 9. Trường hợp Luật thống kê và các Luật khác (hiện hành) cùng quy định một vấn đề liên quan đến công tác thống kê, nhưng có sự khác nhau thì áp dụng Luật nào?

  Trả lời:

  Luật thống kê bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong hoạt động thống kê do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành. Đây là luật chuyên ngành về thống kê, do vậy khi một Luật chuyên ngành khác quy định một vấn đề nào đó có liên quan đến thống kê thì tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng phải tuân thủ theo Luật thống kê.

 • Câu hỏi 10. Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê so với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh kế toán và thống kê có gì khác?

  Trả lời:

  Pháp lệnh kế toán và thống kê điều chỉnh chung cả hai lĩnh vực kế toán và thống kê. Luật thống kê chỉ điều chỉnh về công tác thống kê; Luật đã quy định rõ hơn về: Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, trong đó tập trung điều chỉnh hoạt động thống kê nhà nước, đồng thời giao cho Chính phủ quy định về điều tra thống kê của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay299
mod_vvisit_counterHôm qua830
mod_vvisit_counterTrong tuần299
mod_vvisit_counterTrong tháng16304