Các tài liệu liên quan đến dự thảo Luật Thống kê

In

Nội dung chi tiết các tài liệu liên quan xem tại file đính kèm

Attachments:
FileGhi chúUploaderFile size
Download this file (01. To trinh.pdf)01. To trinh.pdf Administrator797 Kb
Download this file (02. To trinh (sua doi).pdf)02. Tờ trình Quốc hội Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) (Bản tóm tắt) 437 Kb
Download this file (03. Du thao Luat.pdf)03. Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) 287 Kb
Download this file (04. Thuyet minh.pdf)04. Thuyết minh chi tiết về nội dung Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) 321 Kb
Download this file (05. Bao cao.pdf)05. Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) 2564 Kb
Download this file (06. bao cao tham dinh.pdf)06. Báo cáo Thẩm định dự án Luật Thống kê (sửa đổi) 344 Kb
Download this file (07. Bao cao tiep thu.pdf)07. Báo cáo tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật Thống kê  239 Kb
Download this file (08. To trinh CP.pdf)08. Tờ trình Chính phủ Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) 1431 Kb
Download this file (09. To trinh CP (tom tat).pdf)09. Tờ trình Chính phủ Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) (Bản tóm tắt) 554 Kb
Download this file (10. Bao cao tiep thu giai trinh.pdf)10. Báo cáo Tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự án Luật 278 Kb
Download this file (11. Tong hop y kien.pdf)11. Tổng hợp ý kiến gop ý về Luật Thống kê (Sửa đổi) của các Bộ, Ngành 534 Kb
Download this file (12. Tong hop y kien dia phg.pdf)12. Tổng hợp ý kiến các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 409 Kb
Download this file (13. Bao cao Tong ket Luat.pdf)13. Báo cáo Tổng kết Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản liên quan 336 Kb
Download this file (14. So sanh.pdf)14. So sánh Luật Thống kê năm 2003 và Dự thảo Luật Thống kê (Sửa đổi) 604 Kb
Download this file (15. Luat mau.pdf)15. Luật Thống kê mẫu 230 Kb
Download this file (16. Muoi nguyen tac.pdf)16. Mười nguyên tắc cơ bản của Thống kê Liên Hợp quốc 133 Kb
Download this file (17. Mot so thuat ngu.pdf)17. Một số thuật ngữ, khái niệm hoặc quy định tham khảo từ quốc tế và trong nước 595 Kb
Download this file (18. Bao cao tham tra.pdf)18. Báo cáo thẩm tra dự án Luật thống kê (sửa đổi) 232 Kb
Download this file (19. Bao cao tiep thu.pdf)19. Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến th 184 Kb

Tin mới hơn: