Hội thảo khoa học "Phương án điều tra tiền trạm các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp hàng tháng"

In

Hội thảo khoa học về “Phương án điều tra tiền trạm các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp hàng tháng” được tổ chức ngày 8 tháng 11 năm 2005 tại Viện Khoa học Thống kê.
Ths. Phạm Đình Thuý, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê đã trình bày các vấn đề về phương án điều tra tiền trạm các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp hàng tháng, gồm:
1. Mục đích điều tra
2. Đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra
3. Nội dung điều tra
4. Phiếu điều tra
5. Thời gian và thời kỳ thu thập số liệu
6. Tổ chức chọn mẫu điều tra
7. Tổng hợp và phổ biến thông tin
8. Kế hoạch tiến hành điều tra
9. Tổ chức chỉ đạo thực hiện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: