Hội thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và Báo cáo quốc gia hỗ trợ Thống kê

In

Hội thảo “Hội thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và Báo cáo quốc gia hỗ trợ Thống kê" được tổ chức ngày 22 tháng 3 năm 2015 tại Bắc Ninh.

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo.

Chương trình Hội thảo và các bài trình bày tại Hội thảo xem tại các tệp đính kèm.


Tin mới hơn: