Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê

In

Phó Viện trưởng: ThS. Hoàng Thu Hiền
Điện thoại: (84-24) 38350708
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Giám đốc: ThS. Hà Mạnh Hùng

Điện thoại:(84-24) 38350709

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vũ Thị Lan Phương - Nghiên cứu viên

Điện thoại:(84-24) 38350709

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Hoàng Thị Ngọc Bích - Nghiên cứu viên

Điện thoại:(84-24) 38350709

Email: hoangthingocbich8893@gmail.com

Vũ Hải Bằng – Nghiên cứu viên
Điện thoại: (84-24) 38350709
Email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.Tin cũ hơn: