Chức năng và nhiệm vụ

In

1. Theo Quyết định số 986/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê _ nội dung xem file đính kèm

 

Attachments:
FileGhi chúUploaderFile size
Download this file (1. QD 986-TCCB.pdf)1. Quy dinh chuc nang nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Vien KHTK.pdf  Administrator3025 Kb